Sivananda Yoga

Sivananda Yoga er en gren av Hatha - Yoga som retter seg etter læren til legen Swami Sivananda (1887-1963) og hans disippel Swami Vishnudevananda (1927-1993)Dette er en holistisk, tidløs og allmenngyldig form for yoga, med fokus på å ha best mulig helsebringende effekt på alle kroppens muskler og organer, og også på vår mentale helse. Sivananda Yoga egner seg godt for nybegynnere og også for deg som har gjort yoga en stund. Det blir lagt vekt på kompletterende hvile mellom øvelsene, og hver asana (posisjon) blir gjennomgått trinn for trinn underveis. Pusten brukes aktivt og bevisst. Slik danner pusten og de fysiske øvelsene en velgjørende helhet. Sivananda Yoga er bygget opp av en sekvens på tolv basisposisjoner / asanas som utføres i en nøye gjennomtenkt rekkefølge. Det inngår i tillegg enkle pusteteknikker og også en avsluttende, dyp hvile. "Solhilsen", som er en egen sekvens av forberedende og oppvarmende asanas er vanlig å starte den tradisjonelle Sivananda Yoga - timen med.

Timene vi skal ha passer for de fleste aldre og fysiske utgangspunkt. Man utfordrer seg selv kontinuerlig, både fysisk og mentalt. Øvelsene kan hele tiden tilpasses ditt eget nivå og nåværende ståsted.

Yoga utfordrer og utvikler blant annet din balanse, konsentrasjon, fleksibilitet og din fysiske og mentale utholdenhet og styrke.

Det er en utbredt misforståelse at man må være myk for å gjøre yoga. Dette stemmer ikke! Dess stivere du er, dess større grunn til å begynne å gjøre yoga!

For mer informasjon om kursene i Sivananda Yoga, se Kurs/workshops.

 

FIVE POINTS OF YOGA:

- Proper Exercise (Asanas) - Yoga poses help develop a strong, healthy body by enhancing flexibility and improving circulation.

- Proper Breathing (Pranayama) - Deep, conscious breathing reduces stress and many diseases.

- Proper Relaxation - Helps keep the body from going into overload mode, easing worry and fatigue.

- Proper Diet - Eating simple, healthy and vegetarian foods that are easy to digest notably have a positive effect on the mind and body, as well as the environment and other living beings.

- Positive Thinking (Vedanta) and Meditation (Dhyana) - These are the true keys to achieving peace of mind and eliminating negativity in our lives.

 

Sivananda Yoga is a branch of Hatha - yoga. It is based upon the teachings of the doctor Swami Sivananda (1887-1963) and his disciple Swami Vishnudevananda (1927-1993). This is a form of yoga which is very suitable for beginners and also for you who have been practising yoga for a while. Sivananda Yoga consists of twelve basic asanas, performed in a carefully planned order to give the best possible beneficial effect on our health. There is completing rest in between the asanas, and every asana will be explained. Mindful and active yogic breathing will be done with the asanas. Sivananda Yoga is suitable for most ages and physical conditions. The asanas may involve variations to suit your body or to make the progress needed over some period of time.

Yoga challenges and develops your balance, concentration, flexibility and your physical and mental durability and strenght.

For more information on the courses in Sivananda Yoga, see: Kurs/workshops.

Yoga for barn / Children's Yoga

I september 2015 tok Siv Groovykids Teacher Training, nivå 1 og 2 med Greville Henwood, hos PuroYoga i Oslo. I februar 2017 fikk hun påfyll med MediYoga Kidz av Anne Berit Skarestad hos Holmestrand Yogasenter.

Barn er naturlige oppdagere, og dette i kombinasjon med deres lekenhet og åpenhet gjør det lett å lære yoga. Yoga taler til fantasien hos barnet, fremmer en sterk og smidig kropp, fjerner stress og åpner opp eventuelle blokkeringer. Over tid gir det også merkbart bedre konsentrasjon. Men, fremfor alt, yoga er gøy!

Barna får prøve ulike klassiske yogastillinger og meditasjonsteknikker blandet med fantasi-øvelser inspirert fra naturen og dyrelivet. Timen avsluttes med avspenning. Alder: 7-12 år.

 

 

In September 2015 Siv took her Groovykids Teacher Training, level 1 and 2 with Greville Henwood, at PuroYoga in Oslo. In February 2017 she was coursed by Anne Berit Skarestad and MediYoga Kidz at Holmestrand Yoga Center.

Children are explorers by nature, and this combined with their playfulness and openness makes it easy for them to learn yoga. Yoga speaks to the child's own fantasy. It enhances a strong, subtle body, removes stress and opens blockages. In the long run it also enhances the concentration of the child noticeably. Moreover; Yoga is fun!

The children get to try different classical yoga poses and techniques of meditation mixed up with fantasy-exercises where inspiration is collected from the nature and animal - life. Classes are always concluded with relaxation. Age: 7-12 years.