Dette er mine lærere!

Sivananda Yoga Vidya Peetham er en av de få gjenværende autentiske skolene som fortsatt underviser yoga på den tradisjonelle måten, og ord kan ikke beskrive hvor priviligert jeg føler meg over å ha hatt muligheten til å lære av disse fantastiske swamiene!

These are my teachers!

Sivananda Yoga Vidya Peetham is one of the rare authentic schools left for learning the science of yoga in the traditional way, and I feel so amazingly privileged to have had the opportunity to learn from these amazing Swamis.